ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, Μάθημα 3ου Εξαμήνου του Π.Σ. Οικονομικών Επιστημών