Πρόκειται για το εργαστηριακό κομμάτι του μαθήματος, στο οποίο δίνεται έμφαση στην πρακτική εφαρμογή των τεχνικών και μεθόδων ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.