Εισαγωγή, βασικές έννοιες και στοιχεία λειτουργίας αεριοστροβίλων και αεροπορικών κινητήρων.

·         Περιγραφή, ανάλυση λειτουργίας και ανάλυση θερμοδυναμικών κύκλων αεριοστροβίλων και αεροπορικών κινητήρων.

·         Θεωρητικοί κύκλοι, Βαθμοί απόδοσης, Πραγματικοί κύκλοι.

·         Περιγραφή βιομηχανικών αεριοστροβίλων και αεροπορικών κινητήρων, Είδη, χρήσεις και αρχές λειτουργίας.

·         Περιγραφή βασικών διατάξεων αεροπορικών κινητήρων (turbojet, turbofan, turboprop) και θερμοδυναμικών κύκλων για διάφορες εφαρμογές. Σχεδιασμός και ανάπτυξη σύγχρονων προωθητικών μηχανών.

·         Ανάλυση του σχεδιασμού και της χρήσης των διάφορων στοιχείων των στροβιλομηχανών.

·         Παρουσίαση λειτουργίας στοιχείων αεριοστροβίλων και αεροπορικών κινητήρων, Συμπιεστές (είδη και βασικά χαρακτηριστικά τους), Θάλαμοι Καύσης, Στρόβιλοι (είδη και βασικά χαρακτηριστικά τους), Πτερύγια αεριοστροβίλων.

·         Παρουσίαση τεχνολογικών ορίων των διάφορων τύπων κινητήρων. Αποτίμηση της θερμομηχανικής αντοχής των αεροπορικών κινητήρων, Ψύξη πτερυγίων στροβίλου.

·         Βελτιστοποίηση θερμοδυναμικών κύκλων αεριοστροβίλων και αεροπορικών κινητήρων, Κύκλοι με αναθέρμανση, ενδιάμεση ψύξη, αναγέννηση, Χρήση εναλλακτών θερμότητας σε αεριοστροβίλους και αεροπορικούς κινητήρες.

·         Μελέτη σχεδιαστικών παρεμβάσεων που βελτιστοποιούν την κατασκευή και λειτουργία των αεριοστροβίλων και αεροπορικών κινητήρων.

·         Παρουσίαση και ανάλυση μελοντικών σχεδιαστικών καινοτομιών και παρεμβάσεων.

·         Παραλλαγές και σύνθετες-συνδυασμένες εγκαταστάσεις και διατάξεις.

·         Παρουσιαση υλικών κατασκευής αεριοστροβίλων και αεροπορικών κινητήρων.

·         Παρουσίαση καυσίμων βιομηχανικών και αεροπορικών αεριοστροβίλων, Παραγωγή ρύπων από αεριοστροβίλους και αεροπορικούς κινητήρες.

·       Λύση αριθμητικών προβλημάτων ενός μέρους ή συνόλου μικρών πραγματικών εγκαταστάσεων.