Ανάλυση των βασικών στοιχείων του εικαστικού αλφαβήτου, κατανόηση της αφαιρετικής γλώσσας και της εικαστικής επικοινωνίας. Ανάπτυξη της αφαιρετικής σύνθεσης. Ανάλυση εικαστικών ρευμάτων του Εικοστού αιώνα.  Το Bauhaus και καλλιτέχνες που το έχουν επηρέασαν  (Klee, Kandinsky, κλπ).
Βασικές σχεδιαστικές αρχές (σημείο,  γραμμή, επιφάνεια, σύνθεση,  ισορροπία,  ρυθμός). Φυσική του χρώματος, χρωματικές εντυπώσεις.  Απόχρωση, αξία, κορεσμός.  Σχέση βασικών & συμπληρωματικών χρωμάτων, χρωματικές αντιθέσεις. Χρώματα θερμά & ψυχρά, ανοικτά & σκούρα, και ανάμειξη χρωμάτων. Υποκειμενικό χρώμα και έκφραση συναισθημάτων μέσα από τη χρωματική σύνθεση.  Μελέτη ματιέρας διαφόρων επιφανειών και μελέτη παραγωγής ματιέρας με διάφορα υλικά.