ΜΑΘΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Α' ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΙ.ΠΑ.Ε. - Α' (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ) ΕΞΑΜΗΝΟΥ.