ΜΑΘΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΙ.ΠΑ.Ε. - ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ