ΜΑΘΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε.