Με αφορμή το μάθημα Δομική Τέχνη ΙΙ του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος της Σχολής Επιστημών Σχεδιασμού του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, κρίθηκε απαραίτητη η εξοικείωση των φοιτητών με την οικοδομική και το γραμμικό σχέδιο.

Η οικοδομική ως έννοια σχετίζεται με την κατασκευή ενός κτηρίου και τα στοιχεία – υλικά που το συνθέτουν, όπως θεμέλια, δάπεδα, φέρον οργανισμός, τοίχοι πληρώσεως, κλίμακες, στέγες, δώματα κ.λ.π..

Κατά το παρελθόν επώνυμοι δημιουργοί, κυρίως αρχιτέκτονες, και ανώνυμοι λαϊκοί τεχνίτες δημιούργησαν κατοικίες, δημόσια κτήρια, πλατείες, πόλεις και αντικείμενα που αποτελούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο διαβιούμε τη δημόσια και ιδιωτική καθημερινότητα. Ο άνθρωπος έχτιζε και χτίζει σε αρμονία ή σε αντίθεση με αυτό που υπάρχει, επιλέγοντας παραδοσιακές ή νέες μεθόδους. Για τις υπάρχουσες κατασκευές επιλέγει την επανάχρηση, δραστηριότητα που στο μέλλον θα έχει όλο και μεγαλύτερη εφαρμογή. Για την αλλαγή χρήσης ενός κτηρίου, ιδιωτικού ή δημόσιου, απαραίτητη είναι η εκπόνηση σχεδίων αποτύπωσης. Τα αρχιτεκτονικά σχέδια υλοποιούνται με τη βοήθεια των σκαριφημάτων αποτύπωσης, πάνω στα οποία υπάρχουν όλες οι πληροφορίες.

Οι σημειώσεις σκοπό έχουν να βοηθήσουν τους φοιτητές στην κατανόηση της δομικής τέχνης και του αρχιτεκτονικού σχεδίου, αξιοποιώντας τα παραδείγματα της πολιτιστικής κληρονομιάς του Νομού Σερρών.

Ειδικότερα αναφέρονται, οι γενικές αρχές και έννοιες της οικοδομικής, ακολουθεί η μελέτη και προγραμματισμός οικοδομικού έργου, η έναρξη του έργου με τη χάραξη θεμελίωσης, η κατασκευή των Θεμελίων, η κατασκευή του φέροντα οργανισμού, το κλιμακοστάσιο, οι ανελκυστήρες, ανάλυση του εξωτερικού περιβλήματος, τα δάπεδα και δώματα, οι στέγες, τα κουφώματα και γίνεται αναφορά στην ανθρωπομετρία και πόσο αυτή επηρεάζει την αρχιτεκτονική.