Το μάθημα περιέχει: Το (πολυσέλιδο) τυπολόγιο που χρησιμοποιείται στις γραπτές εξετάσεις, διευκρινίσεις γα σημεία της ύλης που δεν εξηγούνται επαρκώς στις φωτοτυπημένες σημειώσεις, την εξεταστέα ύλη, ανακοινώσεις κ.ά.