Το μάθημα περιέχει: Μέρος της διδασκόμενης ύλης (τα σημαντικότερα του μαθήματος, με προοπτική να αναρτηθεί το σύνολο της διδασκόμενης ύλης), ασκήσεις που ανατίθενται στους φοιτητές για λύση, ανακοινώσεις κ.ά