Το μάθημα πραγματεύεται τον σχεδιασμό των χώρων εκπαίδευσης.

Επίσης το μάθημα αποσκοπεί στη θεωρητική υποστήριξη του σχεδιασμού, στην εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία και στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης, στην καλλιέργεια των δυνατοτήτων τους για την ανάπτυξη της συνθετικής ικανότητάς τους στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών χώρων και τέλος στην υλοποίηση μιας άρτιας σχεδιαστικής παρουσίασης και ανάδειξης της πρότασής τους.

Το μάθημα περιλαμβάνει θεωρία και εργαστήριο σε μια ενότητα με τη θεωρία να υποστηρίζει το εργαστηριακό σκέλος του καθ’ όλη τη διεξαγωγή του μαθήματος.

Στο θεωρητικό μέρος οργανώνεται σειρά διαλέξεων διαμορφωμένων σε ενότητες πάνω σ’ ένα θεματικό άξονα ο οποίος καλύπτει τον προβληματισμό, τους στόχους και τις απαιτήσεις στους οποίους οφείλει να ανταποκρίνεται ο σχεδιασμός ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού χώρου.