Πρόγραμμα Σπουδών Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Γενική επιδίωξη του μαθήματος είναι κατανόηση και η γνώση του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος, των τάσεων και των οργανισμών που το επηρεάζουν, των σύγχρονων εξελίξεων στην Ε.Ε. και στη Βαλκανική περιοχή, καθώς και της θέσης της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό, βαλκανικό και διεθνές περιβάλλον.