Εσωτερική Αρχιτεκτονική Κατοικίας. Δομή της κατοικίας. Ανάλυση της λειτουργίας των χώρων της κατοικίας. Ανθρωπομετρικά μεγέθη. Έπιπλα και συσκευές, διάταξή τους μέσα στην κατοικία. Εφαρμογές στη διαμόρφωση εσωτερικών χώρων κατοικίας. Σχεδιασμός εσωτερικού χώρου κατοικίας. Βασικές αρχές σχεδιασμού, οργάνωσης, εργονομίας και αισθητικής του χώρου. Εφαρμογές σε ανεξάρτητες κατοικίες, συγκροτήματα κατοικιών είτε διαμερίσματα πολυκατοικιών.