Επεξεργασία αρχείων εικόνας με τη βοήθεια του Inkscape και Adobe Photoshop.