Το μάθημα εστιάζει στις φυσικές διεργασίες και στις επιστημονικές αρχές που σχετίζονται με τη μετατροπή της ενέργειας από μια μορφή σε μια άλλη.

Σημαντική έμφαση δίνεται:

  • στην παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος
  • στη μετατροπή θερμότητας σε μηχανική και ηλεκτρική ενέργεια και
  • στη χρήση αέριων εργαζόμενων μέσων με βάση τις αρχές της εφαρμοσμένης θερμοδυναμικής και της μηχανικής ρευστών.

Βασικά στοιχεία της τεχνολογίας των συστημάτων μετατροπής ενέργειας που θα αναλυθούν στα πλαίσια του μαθήματος είναι:

  • Μονάδες παραγωγής ενέργειας με χρήση κύκλων ατμού συμπεριλαμβάνοντας τους Οργανικούς κύκλους (Rankine cycles και Organic Rankine cycles με χρήση feedwaters).
  • Αεριοστρόβιλοι (Brayton cycles) με Intercooling, Regeneration και Reheating.
  • Συνδυασμένοι κύκλοι για ηλεκτροπαραγωγη (Combined cycles με ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας).
  • Υδροηλεκτρικοί σταθμοί/Ανεμογεννήτριες.
Σημαντικό τμήμα του μαθήματος εστιάζει σε μεθόδους μεγιστοποίησης της απόδοσης μετατροπής ενέργειας (κυρίως σε κύκλους Rankine και Brayton) και στις τελευταίες εξελίξεις και επιτεύγματα στον τομέα των συστημάτων ανανεώσιμων μορφών ενέργεια