Η εικαστική δημιουργία από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα. Το Bauhaus και η συνδρομή του στην σύγχρονη τέχνη, την αρχιτεκτονική και την επίπλωση.
Αλληλεπίδραση εικαστικών τεχνών, αρχιτεκτονικής και επίπλωσης των εσωτερικών χώρων. Η ιστορία της αρχιτεκτονικής και της διακόσμησης από τις αρχές του 20ου αιώνα.