Στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζονται τα είδη της κοστολόγησης κατά παραγγελία και συνεχούς παραγωγής. Η κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες.Επίσης η ανάλυση κόστους- όγκου-κέρδους. Το πρότυπο κόστος , Αποκλίσεις Στατικοί και Ελαστικοί      προϋπολογισμοί. Η διαδικασία του Προϋπολογισμού καθώς και η ανάλυση βραχυπρόθεσμων αποφάσεων.