Θεωρία για το Εργαστήριο Εικαστική Σύνθεση. Μοτίβο, θεωρίες οπτικής αντίληψης