Το συγκεκριμένο μάθημα είναι εξέχουσας σημασίας και θεωρείται απαραίτητο - βασικό γνωστικό αντικείμενο κάθε μελετητή χώρου, χρηστικού αλλά και διακοσμητικού αντικειμένου. Σκοπός του είναι η απόκτηση του γνωστικού υπόβαθρου της εξελικτικής πορείας του σχεδιασμού, αλλά και της διακόσμησης χώρου από τη Μεγάλη Έκθεση στο Λονδίνο το 1851, το Arts and Crafts Movement μέχρι και τις αρχές του 21ου αιώνα με στόχο την πληρέστερη γνώση και κατανόηση των σύγχρονων θεωριών και τάσεων του βιομηχανικού σχεδιασμού. Οι σημαντικοί  σταθμοί του βιομηχανικού σχεδιασμού που θα εξεταστούν είναι: ο αισθητισμός, ο  Ιαπωνισμός, η Art Nouveau, η δημιουργία και το έργο του Deutsche Werkbund,  το De Stijl, η Σχολή του Bauhaus, ο κονστρουκτιβισμός και η Ρώσικη πρωτοπορία, η Art Deco το International Style, ο Ιταλικός και Σκανδιναβικός βιομηχανικός σχεδιασμός,  το design στην  Αμερική μετά το 1945, οι Ιταλοί σχεδιαστές Memphis - Ettore Sottsass, η δεκαετία 1980 και οι σύγχρονοι βιομηχανικοί σχεδιαστές 1990-2020