Το συγκεκριμένο μάθημα είναι εξέχουσας σημασίας και θεωρείται απαραίτητο - βασικό γνωστικό αντικείμενο κάθε μελετητή χώρου, χρηστικού αλλά και διακοσμητικού αντικειμένου.

Σκοπός του είναι η απόκτηση του γνωστικού υπόβαθρου της εξελικτικής πορείας του σχεδιασμού, αλλά και της διακόσμησης χώρου από τον Αρχαίο Κόσμο, το Μεσαίωνα, την Αναγέννηση ως τις  αρχές της Βιομηχανικής Επανάστασης στη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία.

Πιο συγκεκριμένα, το μάθημα βασίζεται σε εκτενείς αναφορές και αναλύσεις σταθμών της ιστορίας και της θεωρίας του σχεδιασμού του χρηστικού αντικειμένου που  παρουσιάζονται με χρονολογική σειρά. Παράλληλα  θα εξεταστεί το λαϊκό έπιπλο στον ελλαδικό χώρο στη προβιομηχανική εποχή.