Το γνωσιολογικό περιεχόμενο του μαθήματος εστιάζεται στη μελέτη, τεκμηρίωση, συντήρηση και διατήρηση νεώτερων αρχιτεκτονικών μνημείων σε συνδυασμό με το
αντικείμενο του σχεδιασμού εσωτερικών χώρων.
Το μάθημα στοχεύει την υποστήριξη, καλλιέργεια και ανάπτυξη της ικανότητας των φοιτητών/τριών να επεμβαίνουν και να διαμορφώνουν εσωτερικούς χώρους σε ιστορικά- παραδοσιακά -διατηρητέα κτίρια, εντάσσοντάς τα στο σύγχρονο περιβάλλον
και τρόπο ζωής.