Κατασκευή προπλάσματος. Υλικά κατασκευής της μακέτας, δυνατότητες του κάθε υλικού, χρήση τους ανάλογα με το θέμα. Μεθοδολογία κατασκευής του κάθε είδους
προπλάσματος. Αρχιτεκτονική μακέτα εσωτερικού χώρου, μακέτα επίπλου, μακέτα χρηστικού ή διακοσμητικού αντικειμένου. Τρόποι της εφαρμογής των διαφόρων 
υλικών στις ασκήσεις (φόρμα, χρώμα, σύνδεση). Αναλύσεις των επί μέρους κατασκευών: τοιχοποιίες, δάπεδα, οροφές, ανοίγματα, έπιπλα, επενδύσεις, εξοπλισμοί,
φυσικό περιβάλλον, υψομετρικές στάθμες και διαμόρφωση εδάφους. Το φινίρισμα και ο χρωματισμός της πλαστικής μακέτας. Η συναρμολόγηση και ο τελικός 
γενικός έλεγχος για την παρουσίαση.