Κατασκευή προπλάσματος. Γίνεται ανάλυση σε υλικά κατασκευής της μακέτας, δυνατότητες του κάθε υλικού, χρήση τους ανάλογα με το θέμα. Αναλύεται η μεθοδολογία κατασκευής του κάθε είδους προπλάσματος. Δίνεται βάρος στην αρχιτεκτονική μακέτα εσωτερικού χώρου, μακέτα επίπλου, μακέτα χρηστικού ή διακοσμητικού αντικειμένου. Τρόποι της εφαρμογής των διαφόρων υλικών στις ασκήσεις, (φόρμα, χρώμα, σύνδεση). Γίνονται αναλύσεις των επί μέρους κατασκευών: τοιχοποιίες, δάπεδα, οροφές, ανοίγματα, έπιπλα, επενδύσεις, εξοπλισμοί,φυσικό περιβάλλον, υψομετρικές στάθμες και διαμόρφωση εδάφους. Δίνεται βάρος στο φινίρισμα, στον χρωματισμό της πλαστικής μακέτας στη συναρμολόγηση και την τελική εικόνα για την παρουσίαση.