Το μάθημα πραγματεύεται τον σχεδιασμό των χώρων εκπαίδευσης

.Στόχος του σχεδιασμού είναι η διαμόρφωση χώρων οι οποίοι, πέραν της εξυπηρέτησης των εκπαιδευτικών επιδιώξεων, η οποία θα ανταποκρίνεται στα μέτρα και στις ανάγκες της ηλικίας του παιδιού. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην εξοικείωσή των φοιτητών με τη διαχείριση και χρήση ενός εύρους σχεδιαστικών εργαλείων και μέσων, με έμφαση στη χρήση προπλασμάτων και κατασκευή μακέτας, για την υποβοήθηση της επεξεργασίας της συνθετικής τους ιδέας και την επίτευξη μιας άρτιας και ενδιαφέρουσας παρουσίασης της πρότασής τους.

Επίσης το μάθημα αποσκοπεί στη θεωρητική υποστήριξη του σχεδιασμού, στην εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία και στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης, στην καλλιέργεια των δυνατοτήτων τους για την ανάπτυξη της συνθετικής ικανότητάς τους στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών χώρων και τέλος στην υλοποίηση μιας άρτιας σχεδιαστικής παρουσίασης και ανάδειξης της πρότασής τους.

Το μάθημα περιλαμβάνει θεωρία και εργαστήριο σε μια ενότητα με τη θεωρία να υποστηρίζει το εργαστηριακό σκέλος του καθ’ όλη τη διεξαγωγή του μαθήματος.

Στο θεωρητικό μέρος οργανώνεται σειρά διαλέξεων διαμορφωμένων σε ενότητες πάνω σ’ ένα θεματικό άξονα ο οποίος καλύπτει τον προβληματισμό, τους στόχους και τις απαιτήσεις στους οποίους οφείλει να ανταποκρίνεται ο σχεδιασμός ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού χώρου.

Εκ παραλλήλου, στο εργαστηριακό σκέλος περιλαμβάνει άσκηση ή ασκήσεις εφαρμογής που αφορούν στην επέμβαση σε συγκεκριμένο κέλυφος, με στόχο την αναμόρφωσή του για την κάλυψη των αναγκών ενός δεδομένου εκπαιδευτικού προγράμματος.