Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη γνώσεων που σχετίζονται με τις τεχνολογίες και τα ψηφιακά μέσα που υποστηρίζουν την υπολογιστική μοντελοποίηση και την εικονική πραγματικότητα. Η εισαγωγή στη φιλοσοφία προηγμένων πρακτικών ψηφιακής αναπαράστασης έχει ως στόχο δημιουργικές διαδικασίες παραγωγής μοντέλων για την ανάπτυξη, την επικοινωνία και την υλοποίηση της επιθυμητής σχεδιαστικής ιδέας.