• Τάση, ένταση, ωμική αντίσταση, πηνίο, πυκνωτής στο συνεχές ρεύμα.
  • Τάση, ένταση, ωμική αντίσταση, πηνίο, πυκνωτής, σύνθετη αντίσταση στο εναλλασσόμενο ρεύμα.
  • Συντονισμός.
  • Έμμεση και άμεση μέτρηση πραγματικής, άεργης και φαινόμενης ισχύος μονοφασικής κατανάλωσης.
  • Έμμεση και άμεση μέτρηση συντελεστή ισχύος μονοφασικής κατανάλωσης.
  • Διόρθωση συντελεστή ισχύος.
  • Τριφασική τάση, ρεύμα, ισχύς και συντελεστής ισχύος.
  • Σχέσεις μεταξύ των ηλεκτρικών μεγεθών μετασχηματιστή.
  • Παλμογράφος: μετρήσεις, έλεγχοι.
  • Ανορθωτής, ανορθωτικές διατάξεις.
  • Σχεδιομελέτες βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, όσον αφορά την καλωδίωση και τον τρόπο τροφοδοσίας.