Το μάθημα επικεντρώνεται στην αναγνώριση της μορφολογίας και των διαφόρων σταδίων μετασχηματισμού του αστικού ιστού (urban fabric).

 • Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:  
 • εξοικειώνονται με τις διάφορες θεωρίες της πόλης και των βασικών τεχνικών 
 • αναγνωρίζουν και να αναλύουν τα στοιχεία του αστικού περιβάλλοντος 
 • εξασκούνται στην αναλυτική παρατήρηση της αστικής μορφολογίας σε μικρές και μεγάλες πόλεις 
 • είναι ικανοί στον εντοπισμό των μεταλλαγών, τον γιγαντισμό και την σμίκρυνση, την επίδραση των μεγάλων έργων ανάπλασης, επέκτασης κ.λπ.
 •  έχουν επίσης την ικανότητα να αποτυπώνουν σχεδιαστικά τις ιδέες τους αξιοποιώντας και γνώσεις από τα υπόλοιπα μαθήματα του προγράμματος σπουδών
 •  στοχεύουν και εξειδικεύουν την θεωρητική γνώση σε ένα συνεκτικό σχέδιο εφαρμογής

Περιεχόμενο εργαστηριακών ασκήσεων 

 1.  όροι και περιορισμοί δόμησης 
 2.  αναγνώριση των χαρακτηριστικών των πολεοδομικών σχεδίων 
 3.  πυκνότητες οικισμών και πολεοδομικών σταθεροτύπων 
 4.  προδιαγραφές σύνταξης και τροποποίησης πολεοδομικών μελετών  ανάλυση και καταγραφή πολεοδομικών δεδομένων σε επίπεδο γειτονιάς 
 5.  πολεοδομικός σχεδιασμός μικρών αστικών περιοχών κατοικίας σε δεδομένη περιοχή