Η διδασκαλία του μαθήματος «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» επιδιώκει να αναλύσει αρχικά το ρόλο του κόσμου των επιχειρήσεων στην ανάπτυξη των οικονομιών των χωρών, στο πώς αυτές θα πρέπει να αναπτύξουν συγκριτικά ανταγωνιστικά δυναμικά στα διάφορα οικονομικά και όχι μόνο περιβάλλοντα και τέλος, πώς τα αυριανά στελέχη των επιχειρήσεων θα πρέπει να λαμβάνουν ατομικές και συλλογικές αποφάσεις (σε συνεργασία με τη Διοίκηση και τους εργαζόμενους) για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων των επιχειρήσεων.  

Οι θεωρητικές διαλέξεις συμπληρώνονται με Ασκήσεις Πράξης, προκειμένου να γίνουν κατανοητά ζητήματα ίδρυσης, λειτουργίας και ανάπτυξης δράσεων  των διαφόρων εταιρικών τύπων στην Ελλάδα. Επίσης με την ανάθεση γραπτών εργασιών στους φοιτητές επιδιώκεται η υποκίνησή τους για να έρθουν σε επαφή με καθημερινά ζητήματα επιχειρηματικής λειτουργίας, αλλά και με ζητήματα διαχρονικής εξέλιξης της επιστήμης του Management. Ως αυριανά στελέχη οι φοιτητές μας είναι υποχρεωμένοι να συμβάλλουν στην προσπάθεια διαμόρφωσης βασικών δυναμικών και δεξιοτήτων των εργαζομένων στις επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς.