Με το μάθημα «Marketing» επιδιώκεται μια πρώτη επαφή των φοιτητών με τους μηχανισμούς δράσης αυτής της σημαντικής επιχειρησιακής λειτουργίας. Οι φοιτητές μας ως στελέχη των οικονομικών και όχι μόνο οντοτήτων έχουν να παίξουν πολλαπλό και σύνθετο ρόλο. Δεν αποτελούν μόνο τους οικονομικούς συμβούλους του επιχειρηματία ή των οργανισμών, αλλά μπορούν να γίνουν οι ίδιοι στελέχη επιχειρήσεων ή επιχειρηματίες. Οι ελληνικές επιχειρήσεις με τις εγγενείς αδυναμίες (μικρό μέγεθος, έλλειψη οργάνωσης, εξειδικευμένων στελεχών κτλ.) πρέπει να αναπτύξουν δράσεις κάνοντας χρήση τις ιδιαίτερες ικανότητες και δεξιότητες του προσωπικού τους και να διαμορφώσουν στα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρουν χαρακτηριστικά που είναι δύσκολο να αντιγραφούν (ποιότητα, συσκευασία, κατάλληλη αισθητηριακή δυναμική κλπ.).

Το μάθημα του Marketing τους προσφέρει τη δυνατότητα να αναπτύξουν γνώσεις και ικανότητες για να επιτελέσουν και αυτό τον ρόλο. Με την έρευνα της αγοράς (αγαθών και υπηρεσιών), τη γνώση των ιδιαίτερων δυναμικών της επιχείρησης και έναν καλό Marketing plan θα είναι σε θέση να κάνει προτάσεις για ανάπτυξη δράσεων σε τομείς που το Marketing ανοίγει δρόμους (4Ρ του Marketing). Γίνεται προσπάθεια να κατανοήσει ο φοιτητής την αναγκαιότητα εξωστρεφούς δράσης