Η αλματώδης ανάπτυξη του Διαδικτύου, των κινητών τηλεφώνων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, των τεχνολογικών υποδομών και των ηλεκτρονικών συναλλαγών έχουν αλλάξει ριζικά τους τρόπους  επιχειρηματικής δραστηριότητας και επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων, επιχειρήσεων, πελατών-καταναλωτών και του δημόσιου φορέα. Το ηλεκτρονικό επιχειρείν και το ηλεκτρονικό εμπόριο σχετίζονται με την αγορά και πώληση αγαθών, υπηρεσιών και πληροφοριών με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση,  την ηλεκτρονική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, την ηλεκτρονική συνεργασία και την ανάπτυξη στρατηγικών. Στο πλαίσιο αυτό το μάθημα αυτό έχει σκοπό την εισαγωγή των φοιτητών στο ηλεκτρονικό επιχειρείν, το ηλεκτρονικό εμπόριο  και στις διοικητικές και επιχειρηματικές λειτουργίες της ψηφιακής εποχής. Οι φοιτητές/τριες αναπτύσσουν  γνώσεις σχετικά με  τις υποδομές του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν  και του ηλεκτρονικού εμπορίου, τη διαχείριση των ηλεκτρικών επιχειρήσεων και τα επιχειρηματικά μοντέλα. Γνωρίζουν τις στρατηγικές των ηλεκτρονικών επιχειρήσεων  και την ανάπτυξη  online ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και την οργανωτική στρατηγική -διαχείριση αλλαγών, αφομοίωση του ηλεκτρονικού επιχειρείν μέσα στον οργανισμό. Μελετούν το περιβάλλον του ηλεκτρονικού επιχειρείν – νομικό, ηθικό και θέματα ασφάλειας όπως επίσης και βασικές αρχές σε θέματα μάρκετινγκ, διαφήμισης και μέσων κοινωνικής δικτύωσης