Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές ένα ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο στην αναδυόμενη γνώση του ηλεκτρονικού τουρισμού, και να βοηθήσει στην κατανόηση των διαφόρων καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ, του διαδικτύου και των εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης στον τομέα της φιλοξενίας και του τουρισμού. Επιπλέον, το μάθημα στοχεύει να δώσει μια βαθύτερη κατανόηση της σημασίας των εξελίξεων διαδικτύου και των εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης για την αλυσίδα αξίας τουρισμού και της σημασίας του για τους προορισμούς, τις επιχειρήσεις και τους χρήστες. Το μάθημα παρέχει σε βάθος γνώσεις και δεξιότητες στην ανάπτυξη και διαχείριση δικτυακών τόπων και προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την επικοινωνία και προώθηση των επιχειρήσεων – οργανισμών.