Το μάθημα διαπραγματεύεται 3 γνωστικά αντικείμενα

1. Αρτιότητα και Οικοδομησιμότητα οικοπέδων

2. Τακτοποίηση μη αρτίων οικοπέδων

3. Αναλογισμός των κοινοχρήστων και κοινωφελών τμημάτων οικοπέδων