Το γνωσιολογικό περιεχόμενο του μαθήματος εστιάζει στη μελέτη, τεκμηρίωση, συντήρηση και διατήρηση παλαιότερων και νεώτερων αρχιτεκτονικών κατασκευών σε συνδυασμό με το αντικείμενο του σχεδιασμού εσωτερικών χώρων.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται για το δίπολο Τέχνης/Aρχιτεκτονικής ανάμεσα στις παραδοσιακές, τις μοντέρνες και τις μεταμοντέρνες κοινωνίες, τη συσχέτιση της με τον τόπο, το κλίμα, τις ιδιαίτερες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, τις αρχές και τις μορφολογικές επιλογές Εμβάθυνση στη μελέτη εσωτερικών χώρων σε παραδοσιακά- διατηρητέα κελύφη, κυρίως με χρήση κατοικίας με έμφαση στη μορφολογία, τη δομή, τον κτιριακό τύπο, την εσωτερική διάρθρωση, τον διάκοσμο και τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί.

Το θεωρητικό μέρος γίνεται με διαλέξεις που αφορούν παραδοσιακά και μοντέρνα κτήρια Εναλλακτικές προσεγγίσεις της μεταμοντέρνας αρχιτεκτονικής

Το εφαρμοσμένο / εργαστηριακό σκέλος περιλαμβάνει μια μελέτη (project) (ομαδική ή ατομική εργασία) σε συγκεκριμένο κτήριο, τη διαμόρφωσή του, για την κάλυψη των αναγκών νέων χρήσεων και λειτουργιών

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

• Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική, εκδ. Μέλισσα, Αθήνα, 1988.

• Amos Rapaport & Δημήτρης Φιλιππίδης, Ανώνυμη Αρχιτεκτονική και Πολιτιστικοί Παράγοντες, εκδ. Μέλισσα, Αθήνα 2010.

• Άρης Κωνσταντινίδης, Θεόκτιστα, Αθήνα, 1989.

• Αγνή Πικιώνη επιμ., Δημήτρης Πικιώνης, εκδ. Μπάστα-Πλέσσα, Αθήνα, 1994.

• Γιώργος Π. Λάβας, Ζητήματα Πολιτιστικής Κληρονομιάς, εκδ. Μέλισσα, Αθήνα, 2010.

• Μάνος Μπίρης, Αθηναϊκή Αρχιτεκτονική, εκδ. Μέλισσα, Αθήνα 2003.

• Μάνος Μπίρης, Νεοκλασική Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα, εκδ. Μέλισσα, Αθήνα, 2001.

• Δημήτρης Φιλιππίδης, Αρχιτεκτονικές Μεταμορφώσεις Ι & ΙΙ (2 τόμοι), εκδ. Μέλισσα, Αθήνα 2005.

• Δημήτρης Φιλιππίδης, Μοντέρνα Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα, Μέλισσα, Αθήνα, 2001

• Μάρω Καρδαμίτση-Αδάμη, Έρνστ Τσίλλερ, 1837-1923, εκδ. Μέλισσα, Αθήνα 2006.

• Γιώργος Τριανταφύλλου, Αρχέτυπα: από τις καλύβες και τα μαντριά στη σύγχρονη τέχνη και αρχιτεκτονική, Κ. Αδάμ, Αθήνα 2010

• Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου, Η Προστασία του Παρελθόντος, Μέλισσα, Αθήνα2006

• Πρακτικά Συμποσίου, Μοντέρνο-Μεταμοντέρνο, Σμίλη, Αθήνα 1988