Ιστορία τέχνης και Αρχιτεκτονικής από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι το τέλος του 20ου αιώνα.