Στο μάθημα καλλιεργείται η εικαστική αντίληψη και ειδικά η κατανόηση των δισδιάστατων συνθέσεων και των χρωματικών και σχηματικών σχέσεων.