Σκοπός είναι η εμβάθυνση  στην ανάλυση επιστημονικών κειμένων και εννοιών από άλλα πεδία με στόχο την διεπιστημονική προσέγγιση της αρχιτεκτονικής και του χώρου όπως και η αναζήτηση και διαχείριση της βιβλιογραφίας, ηλεκτρονικής και έντυπης αλλά και στην κριτική ανάγνωσης της.

Στόχος είναι να κατανοηθεί καλύτερα η δυνατότητα παραγωγής νοήματος κατά τη σχεδιαστική διαδικασία με την άντληση ιδεών από τη λογοτεχνία.

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
  • Παραγωγή ερευνητικών και πειραματικών προτάσεων
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  • Ατομική και ομαδική εργασία
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον