Εισαγωγή στη Φιλοσοφία και στην Αισθητική. Διερευνώνται οι σχέσεις Φιλοσοφίας, Επιστήμης, Αισθητικών θεωριών  και Τεχνών. Εισαγωγή σε Ψυχολογικές και ψυχαναλυτικές θεωρητικές έννοιες μέσω των οποίων θα αναδειχθούν τα νοήματα του χώρου.

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.