Χρηματοοικονομικές αναφορές και Λογιστικά Πρότυπα, Εννοιολογικό πλαίσιο Χρηματοοικονομικών αναφορών,.