Το μάθημα αποσκοπεί στην απόκτηση βασικών και εξειδικευμένων γνώσεων στο πεδίο της εφαρμογής μεθόδων χωρικής ανάλυσης και τεχνολογιών γεωργίας ακριβείας (GIS, συστήματα εντοπισμού θέσης, αισθητήρες, τηλεπισκόπιση).