Η Θεματική ενότητα προσεγγίζει ένα μεγάλο εύρος θεμάτων και προσεγγίζει επίκαιρα θέματα και εξελίξεις στο χώρο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων . Διαχείριση επικίνδυνων εμπορευμάτων, επισήμανση προϊόντων μέσα από ένα νομοθετικό πλαίσιο που συνεχώς μεταβάλλεται και επικαιροποιείται, εφαρμογή ποσοτικών μεθόδων στη Διοίκηση Παραγωγής όπως επίσης και θέματα Μάρκετιγκ και Εφαρμογών Καινοτομίας στην Εφοδιαστική Αλυσίδα είναι μερικά από τα θέματα που αναπτύσσονται τελευταία στα πλαίσια της θεματικής ενότητας χωρίς αυτά να είναι και τα μοναδικά.