Το μάθημα εισάγει τον φοιτητή στα επιχειρησιακά πληροφοριακά συστήματα. Επικεντρώνεται στην εξέταση των ολοκληρωμένων επιχειρησιακών πληροφοριακών συστημάτων (συστήματα Enterprise Resource Planning) και στην επέκταση αυτών για την διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες (συστήματα Customer Relationship Management) καθώς και των σχέσεων με τα μέλη της εφοδιαστικής αλυσίδας (συστήματα Supply Chain Management).