Το μάθημα προσεγγίζει θέματα διοίκησης προμηθειών στο πλαίσιο της διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας. Εξετάζονται θέματα στρατηγικών εφοδιασμού, οργάνωσης τμημάτων εφοδιασμού, λειτουργικής οργάνωσης και απόδοσης των προμηθευτικών λειτουργιών, καθώς και ειδικά θέματα διοίκησης προμηθειών.