Η Θεματική Ενότητα παρουσιάζει και αναλύει τις εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στις λειτουργίες του συστήματος logistics επιχειρήσεων και οργανισμών και στα σύγχρονα δίκτυα εφοδιασμού.