Η Θεματική Ενότητα, εισάγει το φοιτητή στις βασικές έννοιες, αρχές και πρακτικές της επιστήμης της Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας και στην παρουσίαση των βασικών λειτουργιών του συστήματος logistics επιχειρήσεων και οργανισμών.