Είναι μάθημα της Κατεύθυνσης Δομοστατικών.
Προαπαιτούμενες γνώσεις:
Στατική Ι – Ισοστατικοί φορείς
Στατική ΙΙ – Υπερστατικοί φορείς
Δυναμική των Κατασκευών - Ι