Το μάθημα διακρίνεται στο βασικό τμήμα γνώσεων που παρέχεται για τους ανοικτούς αγωγούς δια βαρύτητας, προκειμένου να έχουν εφαρμογή στα δίκτυα αποχέτευσης, εφοδιάζοντας παράλληλα τους απόφοιτους με γνώσεις για χωροθέτησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων και τις βασικές αρχές για βιολογική επεξεργασία λυμάτων μικρών οικισμών. Το περιεχόμενο του μαθήματος αποτυπώνεται συνοπτικα στα εξής θεματικά πεδία:

 • Χαρακτηριστικά της ροής σε ανοικτούς αγωγούς. Κατηγορίες ανοικτών αγωγών. Κατηγορίες ροής, γεωμετρικά χαρακτηριστικά διατομών ανοικτών αγωγών. 
 • Βασικές εξισώσεις της ρευστομηχανικής. Αρχή ενέργειας. Αρχή ορμής.
 • Ομοιόμορφη ροή. Αντίσταση ροής σε ανοικτούς αγωγούς. Εξίσωση Chezy. Εμπειρικές σχέσεις υπολογισμού συντελεστών αντίστασης (Ganguillet και Kutter, Bazin, Darcy, Strickler, Manning).
 • Εφαρμογές στην επίλυση τεχνικών προβλημάτων. Παροχετευτικότητα αγωγού.
 • Ανομοιόμορφη ροή. Βασικές εξισώσεις. Χαρακτηριστικά και προφίλς (ήπιας, απότομης, κρίσιμης,
 • οριζόντιας και αντίθετης κλίσης). Το μοντέλο HEC-RAS.
 • Μέθοδοι μέτρησης της παροχής (ταχύτητας-εμβαδού, κλίσης-εμβαδού, στάθμης-παροχής, κλίσης-στάθμης, κλπ)
 • Η σημασία των έργων αποχέτευσης. Κατηγορίες δικτύων. Παντορροϊκό και χωριστικού πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, τύποι δικτύου υπονόμων
 • Εκτίμηση παροχών ακαθάρτων. Πληθυσμιακά δεδομένα, υδατική κατανάλωση. Παροχές σχεδιασμού.
 • Εκτίμηση παροχής ομβρίων. Περίοδος επαναφοράς. Μέθοδοι εκτίμησης παροχών ομβρίων. Παροχές σχεδιασμού.
 • Υδραυλική των υπονόμων. Συνθήκες ροής. Απώλειες τριβής. Συντελεστής τραχύτητας,
 • Υπολογισμοί ομοιόμορφης ροής σε σωλήνες κυκλικής διατομής. Υπολογισμοί ομοιόμορφης ροής σε μη κυκλικές διατομές.
 • Σύσταση οικιακών λυμάτων. Τεχνολογία αγωγών αποχέτευσης. Εναλλακτικά συστήματα αποχέτευσης. Αντιπλημμυρικά έργα για τη θωράκιση της πόλης.
 • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. Νομοθετικό πλαίσιο.
 • Βιολογική επεξεργασία λυμάτων μικρών οικισμών.