Εισαγωγή στην Τοπογραφία

  • Είδη μετρήσεων (αποστάσεις, διευθύνσεις, γωνίες, υψομετρικές διαφορές), μονάδες μετρήσεων.
  • Πολικές και καρτεσιανές συντεταγμένες.
  • Τοπογραφικά όργανα.
  • Εργασίες πεδίου.
  • Εργασίες γραφείου.
  • Χάρτες, διαγράμματα, σύμβολα, μέθοδοι σχεδίασης.

Οι φοιτητές αποκτούν βασικές γνώσεις Τοπογραφίας. Μαθαίνουν τα Θεμελιώδη Προβλήματα της Τοπογραφίας για τον προσδιορισμό συντεταγμένων, γωνιών διεύθυνσης και αποστάσεων, τις μεθόδους υπολογισμού Υψομέτρων σημείων πάνω στην φυσική γήινη επιφάνεια καθώς και τις μεθόδους υπολογισμού Εμβαδών. Έρχονται σε επαφή με τον βασικό Τοπογραφικό εξοπλισμό. Εκπαιδεύονται στο σχεδιασμό μιας τοπογραφικής εργασίας, την εκπόνηση των μετρήσεων, την επεξεργασία τους έως και την αποτύπωση του αποτελέσματος στο χαρτί μαθαίνοντας να συντάσσουν ανεξάρτητα τοπογραφικά διαγράμματα.