Μάθημα του 5ου εξαμήνου του νέου 5ετούς προγράμματος σπουδών.