Συστήματα Τεκμηρίωσης Πολιτιστικών Πόρων (Παλ. Προγ. Σπουδών-ΤΕΙ)- (Θε +Εργ)

Είναι του εβδόμου εξ για τους φοιτητές του ΠΠΣ και δημιουργείται μια σελίδα και για τη Θεωρία και για το εργαστήριο