Περιεχόμενα εργαστηριακών ασκήσεων: 

  • Εισαγωγή στο διαδικτυακό Προγραμματισμό (HTML-CSS-JavaScript). 
  •  Γλώσσα Σήμανσης Υπερκειμένου HTML (ετικέτες, ιδιότητες, δομή). 
  • Εισαγωγή στην τεχνολογία Cascading Style Sheets, CSS (Βασικοί κανόνες σύνταξης, Βασικές ιδιότητες CSS, Προτεραιότητα, Κληρονομικότητα). 
  • Εισαγωγή στη Javascript (Μεταβλητές, τύποι δεδομένων, Εντολές, Τελεστές, Βασικές αλγοριθμικές δομές)